UKRAINA - ZAKARPACIE

Cena: ustalana indywidualnie

   Niesamowita podróż przez Bieszczady Wschodnie, wycieczka za wschodnią granicę, gdzie ujrzą Państwo cerkwie, kościoły, synagogi, cmentarze. Podziwiać będą Państwo najwyższe szczyty bieszczadzkie – trasa przebiega między Tarnicą 1346 m, a Pikujem 1408m! Niezwykłą przygodą jest przejazd KOLEJĄ ZAKARPACKĄ Sianki – Wołosianka(na długości 18km przejedziemy przez 6 tuneli (najdłuższy 908m)  i aż 27 wiaduktów! Trasa opada 18 serpentynami 370m w dół w dolinę rzeki Uż). Podróż wzbudza też dla budowniczych, którzy zdecydowali się na poprowadzenie toru kolejowego w tak trudnym terenie górskim. Oprócz pociągów pasażerskich ze stacji w Siankach wyruszają w dół składy towarowe asekurowane przez 3 lokomotywy (dwie z przodu i jedną z tyłu!). Linia powstała w 1905 roku dla połączenia centrum ówczesnej monarchii austro-węgierskiej ze Lwowem i Przemyślem(twierdzą Przemyską). Mieczysław Orłowicz stwierdził o niej – “najpiękniejsza linia kolejowa północnych Karpat”.


WAŻNE!!!


Informujemy, iż mogą nastąpić zmiany godzin kursowania kolei i otwarcia obiektów, nie można zarezerwować wcześniej przejazdu koleją.

W razie wystąpienia komplikacji w przejeździe KOLEJĄ, Biuro Podróży BAK-TRAVEL zaproponuję alternatywną atrakcję.

Wszystkich klientów uprzedzamy, iż standard KOLEI - to nie europejskie luksusy, a Ukraińska rzeczywistość tzn., nie wszystkie okna mogą się otwierać, może być bałagan, a szyby mogą być ,,niedomyte" , ale zawszę można sobie poradzić, przemieszczając się po wagonie. WIDOKINIE DO OPISANIA to trzeba przeżyć i zobaczyć!!!

ZORGANIZUJEMY DLA PAŃSTWA:

- BILETY WSTĘPÓW,

- SYSTEM AUDIO –TOUR,

- OPIEKĘ PRZEWODNIKA ,

- OBIAD,

- UBEZPIECZENIE NNW i KL,

- TRANSPORT KLIMATYZOWANYM, WYGODNYM BUSEM BĄDŹ AUTOKAREM/ zależy od ilości osób.

- OPŁATY GRANICZNE I PARKINGOWE,


WAŻNE INFORMACJE – CO ZABRAĆ:

- NA WYCIECZKĘ  POTRZEBOWAĆ BĘDZIESZ WAŻNY PASZPORT , ( DOWÓD OSOBISTY NIE WYSTARCZY),

-GOTÓWKĘ- WALUTA HRYWNA ( wymiany można dokonać na granicy, choć w wielu miejscach można płacić złotówkami- ceny na Ukrainie zbliżone są do cen w Polsce),

- WYGODNE UBRANIE, sportowe obuwie,


WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT!!!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SZKOŁY, FIRMY, GRUPY ZORGANIZOWANE ,

                                         program ustalamy indywidualnie z każdą grupą, dopasowujemy godziny, bierzemy pod uwagę budżet i preferencje klienta

- odbierzemy uczestników z dowolnego Pensjonatu w Bieszczadach,

- spotkanie z przewodnikiem, wyjazd w kierunku granicy z Ukrainą,

zobaczymy:

- Cerkiew Św. Michała z 1903 r, wraz ze stojącą przy niej dzwonnicą obronną,

- drewniana cerkiew w Użoku z 1745r. - wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

- przejazd KOLEJĄ ZAKARPACKĄ na trasie: Sianki-Wołosianka (na długości 18 km, przejedziemy przez 6 tuneli i aż 27 wiaduktów,

- kościół Św. Michała z 1660 r. w STAREJ SOLI,

- konwikt Ojców Jezuitów w CHYROWIE - zwiedzanie w miarę możliwości czasowych i technicznych,

- powrót w godzinach wieczornych i rozwożenie uczestników na przystanki początkowemapa
Dbając o Państwa bezpieczeństwo każdy uczestnik wycieczki posiada ubezpieczenie NNW na kwotę 10 000 zł i KL na kwotę 40 000 w firmie PZU, Dodatkowo nasze biuro chroni gwarancja ubezpieczeniowa na ponad 127 tys. zł w firmie ubezpieczeniowej AXA
Brak przystanków dla danego wariantu.